Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Magyarország történelme 997-1526 (kronológia)

2008.12.06

I. Istvántól az Árpád-ház kihalásáig

997.
István fejedelem trónra lépte. Koppány lázadása.

1000.
Királlyá koronázzák I. (Szent) Istvánt, akinek uralkodása alatt a magyarok felveszik a kereszténységet, kiépül a magyar állam szervezete.

1003.
Szent István leveri Gyula fejedelmet, és elfoglalja Erdélyt.

1026 k.
Szent Gellért püspök Magyarországra érkezik.

1031. szeptember 2.
(Szent) Imre herceg, trónörökös "vadászbaleset" áldozata lett.

1038. augusztus 15.
Szent István halála. Utóda Orseolo Péter (1038 - 1041).

1044. július 5.
Aba Sámuel király Ménfőnél csatát veszít III. Henrik császárral szemben. Orseolo Péter második királysága (1044 - 1046)

1046.
szeptember 1. I. András trónra lépte. Vata-féle nagy pogánylázadás;
szeptember 25-én a lázadók szent Gellért püspököt megölik.

1052. július
I. Henrik császár sikertelenül ostromolja Pozsonyt.

1055.
I. András király Tihanyban apátságot alapít. Latin nyelvű alapítólevelében található az első összefüggő magyar nyelvű szövegrészlet.

1061.
I. Béla leveri a második pogány zendülést.

1083.
július 25. Gellért püspök szentté avatása;
augusztus 20. I. István szentté avatása;
november 4. Imre herceg szentté avatása.

1105.
Kálmán elfoglalja a dalmát városokat.

1113.
Kálmán megvakíttatja Álmost és fiát, Bélát.

1137.
I. Béla felveszi a Ráma (Bosznia) király címet.

1147.
Az 1144-ben muzulmán kézre került Edesa visszafoglalására és a Szentföld felszabadítására a III. Konrád német és VII. Lajos francia király vezette keresztes hadak áthaladnak Magyarországon.

1149-1155.
I. Géza háborúi Ottó bizánci császárral.

1192-1195.
A Pray-kódex keletkezése. (Benne található a legkorábbi magyar szövegemlék, a Halotti Beszéd.)

1202. november 24.
A negyedik keresztes hadjárat során a keresztesek Velence részére elfoglalják Zárát a magyar királytól.

1210 k.
Anonymus Gestája a honfoglalásról.

1211.
I. András Erdélybe telepíti a Német Lovagrendet. Feladatuk: a kunok elleni védelem és a keresztény hitre való térítésük.

1217 nyara - 1218 vége
II. András szentföldi keresztes hadjárata.

1222.
A II. András király uralkodása alatt kiadott Aranybulla megerősíti a feudális kiváltságokat, és ellenállási joggal ruházza fel a nemességet.

1231. március eleje
II. András módosított formában megújítja az Aranybullát.

1235 - 1236.
Julianus domonkos szerzetes első útja a volgai magyarokhoz.

1239. március
A kunok a mongolok elől Magyarországra költöznek.

1241-1242
Tatárok dúlják fel az országot. Az újjáépítés IV. Béla király műve.

1267. szeptember
Az esztergomi gyűlés dekrétumba foglalja a nemesek kiváltságait.

1282 - 1285.
Kézai Simon elkészíti Gesta Hungarorum című művét (benne a hun-magyar azonosság elméletével).

1285. február - március
A második tatárjárás.

A középkori magyar állam és a török hódítás (1301-1526)

1301.
III. András királlyal kihal az Árpád-ház.

1307.
A trónra Anjou-házbeli uralkodó lép: I. Károly Róbert.

1322.
Károly Róbert bevonul Szlavóniába és Horvátországba.

1323.
Károly Róbert Temesvárról új székhelyére, Visegrádra költözik. Megkezdődik a királyság újjászervezése.

1326.
A magyar aranyforint első említése.

1335. november
A magyar, a cseh és a lengyel király visegrádi kongresszusa.

1342.
Trónra lépKároly Róbert fia, I. (Nagy) Lajos, akinek uralkodása alatt éri el a középkori magyar állam legnagyobb kiterjedését.

1347-1348.
Nagy Lajos első nápolyi hadjárata.

1349.
A pestis (Fekete Halál) Magyarországon.

1351. december 11.
A budai országgyűlésen Nagy Lajos megerősíti az Aranybullát és törvényeket hoz.

1358. február 18.
Nagy Lajos a tárai békében megszerzi a dalmát tengerpartot Velencétől.

1361. tavasz
Nagy Lajos utolsó szerb hadjárata. Lázár szerb fejedelem elismeri a magyar fennhatóságot.

1367.
Nagy Lajos egyetemet alapít Pécsett.

1370. november 17.
Nagy Lajost Krakkóban lengyel királlyá koronázzák.

1390.
A folyamatos török betörések kezdete Magyarországon.

1395. október 6.
Az óbudai egyetem alapítása. (Az egyetem 1403-ban megszűnik, de 1410-ben négy karral újraalapítják.)

1396. szeptember 25.
A nikápolyi csatában a törökök első komoly győzelmüket aratják, legyőzik luxemburgi Zsigmond király keresztes seregeit.

1420.
július 28. - Zsigmondot cseh királlyá koronázzák;
szeptember - az erdélyi török betörések kezdete.

1427. április
Zsigmond magyar vazallust ültet Havasalföld trónjára, Nándorfehérvár magyar, Galambóc török kézre kerül.

1428.
február a huszita betörések kezdete Észak-Magyarországon;
június elején Zsigmond Galambócnál vereséget szenved a töröktől.

1431. november 29.
Zsigmondot Milánóban Itália királyává koronázzák.

1433. május 31.
Zsigmondot IV. Jenő pápa Rómában császárrá koronázza.

1437. március 8-12.
A pozsonyi országgyűlésen Zsigmond kiadja igazságszolgáltatási és katonai reformtörvényeit.

1440. március 8.
A magyar rendek küldöttsége Krakkóban királlyá választja III. (Jagelló) Ulászló lengyel királyt.

1443. július 22.-1444. január 25.
A magyar hadak törökellenes (ún. hosszú) hadjárata Hunyadi János vezetésével.

1444.
november 10. A
várnai csatában a magyar sereg súlyos vereséget szenved a töröktől;
I. Ulászló király elesik;

november 3-án
a Morava mezején Hunyadi vereséget mér a törökre.

1456.
Hunyadi János sikerrel védi meg Nándorfehérvárt, a török támadásokat fél évszázadra megállítja.

1458-1490.
Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Magyarország jelentős európai hatalom: a Fekete Sereg meghódítja Csehország egy részét, beveszi Bécset.

1505.
szeptember 29-én a rákosmezei országgyűlés kimondja: a Jagelló-ház kihalta után idegen uralkodót többé nem választ.

1514.
A Dózsa György vezette legnagyobb magyar parasztfelkelés.

1521.
augusztus 29-én a törökök beveszik Nándorfehérvárt.

A három részre szakadt ország (1526-1686)

1526.
augusztus 29. - A mohácsi csatában a támadó török birodalommal szemben elbukik az önálló magyar állam. A rendek egy része Szapolyai Jánost, másik része I. (Habsburg) Ferdinándot választja királlyá.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

AgustinGax - viagra without a doctor 3220

2018.05.02 17:31

1327 http://awab-s.com/en/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11442 http://www.bpmstore.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14824 http://www.bambootheme.com/showcase/jun13/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=81681 http://lizahughes.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=178288 http://www.squarefoot.com.sg/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=337883 http://komunalno.com.ba/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1073372 http://biuro-rachunkowe-leszno.com.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2440 http://www.bbmolina.net/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=702587 http://calhoungp.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=162429 http://manaratelmostaqbal.com/national/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=334751 http://www.agapetourplc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32543 http://vocational-courses.nearoff.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5525627 http://melioristeducation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37800 http://www.teletecsystems.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23731 http://fortunedculture.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43054 http://www.adeanet.org/wgecd/fr/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1098 http://info70.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=50605 http://www.inatel.edu.br/docentes/rausley/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7985 http://rupazl.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68406 http://www.jrvidroseesquadrias.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1239 http://www.admissionsoverseas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=719 http://www.foretagsammaq.se/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4469 http://ccalias.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=510253 http://www.engbuild.it/it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2757 http://www.service-khv.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4413 http://sofa.mediasphereindia.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21066 http://www.thebaycfc.org.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10831 http://veggiegal.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=344893 http://gulvida.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=210957 http://www.onteatr.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=55066 http://info-zentr.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74899 http://www.onyourmarkprep.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28739 http://xn--80aafgglfrfcjro0e5b7g.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4480 http://mail.tradesmax.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31477 http://www.dixionkz.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24579 http://gallerynozha.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=260 http://www.latikana.lt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1126 http://apirus-klinic.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=297349 http://www.cragnolinidenis.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=96533 http://alepas.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=61795 http://www.incorpeengenharia.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1200 http://www.ahetedik.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=766 http://earthmoversafrica.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18935 http://www.vegabajadigital.com/historico/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23078 http://pallco.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56578 http://www.northside-club.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=627849 http://www.anzugartig.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=64857 http://impariamo.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=94228 http://location-factory-munich.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74062 http://qtrsgroup.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=675799 6147

WilliamQuito - viagra without subscription 19098

2018.04.29 16:52

viagra without a doctor prescription overnight delivery <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#2005>viagra without a doctor prescription paypal</a> viagra without a doctor prescription cvs

RaymondEneRe - viagra generic equivalent

2018.04.23 08:50

http://www.oke-energosgiransi.gr/portal/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3092 http://carrozzeriabarbalace.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3144 http://old.prospekt.ee/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80477 http://ekspertax.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=182616 http://liderlh.com.br/2012/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=200 http://bsbestevents.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19281 http://aprovatcar.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=488 http://www.stilitalia.com/sito/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=147073 http://www.cragnolinidenis.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=93768 http://royaltranslation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=316987 http://investments-summit.kmkya.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=155442 http://www.almutaafi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=395227 http://www.kassa-finans.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9574 http://www.waha-iq.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3349885 http://www.dgcine.gob.do/esp/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=421 http://www.sv-ebersbach1910.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1094 http://sotaventogroup.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153796 http://windgatedesign.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1456198 http://opennetwork.com.do/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1938 http://525home.ca/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8999 http://www.raceteambollenstreek.nl/rtbs/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11298 http://styleforme.destinyprezents.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=661289 http://www.szigetfish.hu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=833 http://www.taypartners.com.my/tp/2015/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1937 http://crowdstreak.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=134254 http://www.insulboot.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=284937 http://ekamubrands.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=125243 http://ptp-crimea.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=153121 http://joannahajne.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=289346 http://aithentika.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1273 http://www.mds-italia.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=584 http://www.pentapolis.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73162 http://greenafricaenergy.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52898 http://www.racsafrica.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=400047 http://www.assuretytraining.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3401 http://www.awbnetwork.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6714 http://sbs-metallbau.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=227650 http://www.goldwellnessacademy.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=283 http://www.computational-psychoanalysis.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74505 http://www.inpatmos.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=574687 http://www.kimkam.co.ke/kimkam/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47805 http://jumeirabeachdental.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=549663 http://www.sitehome.com.br/sindprsc/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4387 http://ecopolymery.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=90174 http://www.interior.go.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1400 http://www.rizehnews.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1018 http://monasri.gov.kh/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1603643 http://www.malandrone1477.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=190275 http://kingbeemedia.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=404201 http://kuban-collector.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/213172

RaymondEneRe - generic viagra india

2018.04.22 16:42

http://liderlh.com.br/2012/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=78 http://www.manhow.com.tw/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25310 http://valleygardeningsupplies.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60128 http://www.mstsunamiriders.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47100 http://oldsite.picngo.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1307 http://abaoman.org/abaalumni/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=502 http://madhukulasooriya.info/gewalidam.lk/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=96417 http://www.tizianacatanzani.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=576325 http://santetoujours.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7339166 http://www.equiventura.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=36854 http://www.adypg.com/adypg/index.php/component/users//index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1744 http://www.greenbasket.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=973783 http://amykoller.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17930 http://www.seiconsulting.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=733614 http://www.islahiye.bel.tr/belediye/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58824 http://ylijoeneramiehet.fi/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2088 http://www.waha-iq.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3330738 http://perevalka-v.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=140318 http://www.togetherconroberto.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1012 http://vwanglaw.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=594624 http://www.lunagallery.it/cms_lunagallery/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26818 http://dnmaruba.org/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=145249 http://www.tecnomarasrl.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=332764 http://ccalias.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=547386 http://www.vagitiultimi.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60344 http://diagnost73.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56586 http://timbercoastrealty.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=566463 http://shop.global-energy.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=274520 http://canasybarromadrid.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24609 http://landtworld.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=476259 http://raceiq.us/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2602557 http://brennstoffe.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73891 http://universamba.tempsite.ws/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77915 http://icoted.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=632774 http://www.mstsunamiriders.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47010 http://ceramica.com.bd/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10889 http://www.tiporoma.it/TipografiaVerona/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22040 http://www.seaviews.be/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16235 http://abaoman.org/abaalumni/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=489 http://online-air.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=176386 http://dialtimecommunications.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=436052 http://cafejanae.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=539850 http://pgngk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21202 http://www.presepepiumazzo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=325825 http://bhkw-info.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=123849 http://www.afrodizzy.co.za/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=402758 http://of42.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53196 http://www.in-auto.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=181786 http://www.newage.re/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7363 http://www.cubasetutorials.net/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=236435

Robertbrigh - Hello

2018.04.12 02:32

garneuDeby - скачать кряк для fifa 15

2018.03.31 03:05

Жаль, что сейчас не могу высказаться - очень занят. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю.

---
Извините за то, что вмешиваюсь… Мне знакома эта ситуация. Давайте обсудим. Пишите здесь или в PM. скачать fifa 15 карьера, fifa 15 скачать торрент pc на русском или <a href=http://15fifa.ru/novosti-fifa-15>fifa 15 последние новости</a> fhl bh editor fifa 15 скачать

RaymondEneRe - viagra generic cheap

2018.03.27 21:04

generic viagra trusted pharmacy <a href=http://viagra-generics.us/#2789>generic viagra trusted pharmacy</a> viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#2939>viagra generic release date teva</a>

AgustinGax - viagra without a doctor 9936

2018.03.27 03:25

3976 http://bit.ly/2u7HM8i http://bit.ly/2u3Czhr http://bit.ly/2u48DSC http://bit.ly/2u7Jy9s http://bit.ly/2u2CTx5 http://bit.ly/2u8gXRi http://bit.ly/2u3Lwav http://bit.ly/2u3J1VF http://bit.ly/2tYPoJS http://bit.ly/2u1KnR7 http://bit.ly/2u6aWo6 http://bit.ly/2tYPJME http://bit.ly/2u7KD0C http://bit.ly/2tYOfly http://bit.ly/2u2uj1o http://bit.ly/2u2Ajaq http://bit.ly/2u31KRt http://bit.ly/2tZm4mQ http://bit.ly/2u2RSaf http://bit.ly/2u3NM1t http://bit.ly/2u1Y8z3 http://bit.ly/2u2wIsW http://bit.ly/2u3KZp1 http://bit.ly/2u3AH8p http://bit.ly/2tZONaW http://bit.ly/2u7MCT0 http://bit.ly/2u4cmQ6 http://bit.ly/2u2rzkq http://bit.ly/2tYQkhm http://bit.ly/2u3Edj7 http://bit.ly/2u2A5QC http://bit.ly/2u2TiS7 http://bit.ly/2u2TyAz http://bit.ly/2u7KJp0 http://bit.ly/2u7LgaS http://bit.ly/2u2ugme http://bit.ly/2u4sXDe http://bit.ly/2u4uqJK http://bit.ly/2u2YC81 http://bit.ly/2u2uKsy http://bit.ly/2u8dx0U http://bit.ly/2u4hVxJ http://bit.ly/2tZLqRk http://bit.ly/2tZrYV2 http://bit.ly/2u4GV8c http://bit.ly/2u2wtOy http://bit.ly/2tZMOU2 http://bit.ly/2u4dran http://bit.ly/2u4pVik http://bit.ly/2u4abfo 4167

Larrylaf - viagra without a doctor prescription 1233

2018.03.25 07:24

viagra without a prescription <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#2334>viagra without a prescription</a> viagra without a prescription http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#5787

Thomasgam - generic Viagra

2018.03.25 03:00

Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#8536>generic viagra</a> Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#8943>viagra generic walmart</a>

MichaelVax - brought friend

2018.03.22 07:35

u https://cialispcn.com viagra or cialis

Twilaamumn - New package XRumer 16.0 + XEvil can break ANY hard captcha

2017.12.30 10:48

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later!

P.S. XEvil 4.0. recognize Google ReCaptcha2 too;)

zsolt - györö.utca 12

2015.01.24 16:17

nagyon hosszu de tanulságos

10.es tanuló - remek

2013.01.24 15:49

Remek! Igy sokkal könnyebb mint a könyvből 90oldalból összeirni magamnak.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11